Beste lezers,

Het coronavirus heeft in korte tijd veel veranderd in Nederland en in de wereld: wereldwijd zijn sinds de laatste week van september de restricties door het fors oplopende aantal besmettingen en de aangescherpte coronaregels weer toegenomen.

Onder dit gesternte wordt in de maand oktober van dit kalenderjaar de Maand van de Geschiedenis in Nederland gehouden. Deze vindt plaats met voornamelijk kleinschalige, coronaproof activiteiten op locatie én online events.

 

Dit coronajaar staat de Maand van de Geschiedenis in het teken van het thema Oost/West.

‘De koloniale geschiedenis van Nederland is thuisgekomen; het aanvankelijke zwijgen is allang voorbij’, aldus Gert Oostindiehoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zo kan de essentie van dit thema worden samengevat. In de verbeelding van deze geschiedenis heeft verheerlijking plaatsgemaakt voor herdenking van 75 jaar bevrijding van Nederland en Indonesië, voor eerbetoon en spijt – over de Nederlandse inzet tijdens de koloniale oorlog tussen 1945 en 1949 in Indonesië, en wat verloren is gegaan.

 

In deze context staat de ruim 420 jaar gezamenlijke Moluks-Nederlandse geschiedenis steeds nadrukkelijker in het brandpunt van de belangstelling. De verbinding tussen Molukkers en Nederlanders zoeken, en het heden begrijpen door het gemeenschappelijke verleden te ontdekken, dienen hierbij als motto en leidraad. De theaterproducties van AAN DE ANDERE KANT en MataHary getuigen hiervan, alsook de bijdragen van de Molukse Barnevelders Joan Kols en Jan Tomasowa aan het boek ‘Nooit meer spertijd’ van het Schrijfgenootschap Barneveld.

 

Het thema ’70 jaar verblijf van Molukkers’ in 2021 werpt zijn schaduw vooruit. Ter gelegenheid hiervan wil MalukuXperience in samenwerking met Marinjo rond maart 2021 een fotoboek uitgeven over de verschillende betekenissen van de RMS | Molukse vlag. De inbreng van de lezers staat hierbij voorop. Doet u mee?

Veel leesplezier toegewenst!

De redactie

Download bericht in PDF

Download bericht in Word