Marinjo magazine no. 5  2022 € 6,25 + porti bestel hier in de webshop

Liever een jaarabonnement? 6 magazines voor €37,00 incl. verzendkosten.

Ten geleide

Voor u ligt de vijfde editie van Marinjo van dit jaar. Met het verschijnen van dit nummer zijn we weer bij; de achterstanden zijn weggewerkt en we kunnen weer terug naar de frequentie van een tweemaandelijkse uitgave. Dit betekent dat de volgende editie in december uitkomt.

Wat kunt u lezen in het vijfde nummer dat opnieuw een grote diversiteit aan onderwerpen kent, en waaraan verschillende personen hebben meegewerkt?

Oktober is traditioneel de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevent van Nederland. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ heeft de redactie als openingsartikel gekozen voor de bijdrage van Wim Manuhutu aan de serie ‘Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen’ dat in de zomermaanden is verschenen in de Volkskrant. In dit artikel behandelt de historicus de genocide om het nootmuskaatmonopolie op Banda, één van de grootste slachtingen in de Nederlandse koloniale geschiedenis.

De aandacht voor de gebeurtenissen in Oost-Indonesië in 1950 kan ook worden gerangschikt onder bovengenoemd motto. Leidraad hierbij vormt een ongepubliceerde onderzoekskroniek over de strijd om de Zuid-Molukken 1950-1963, een ‘ongeweten oorlog’. In dit nummer wordt ingegaan op de vraag, wat er misging in de Missie Ambon/Operatie Bersama van 2 tot 4-5 december 1950. Deze gebeurtenis kan worden beschouwd als een onlosmakelijk onderdeel van het dekolonisatieproces van de Molukken dat na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 op gang kwam. In het gesprek met premier Mark Rutte op 31 augustus pleitte Niet Mijn aankomst (NMA) voor een onderzoek naar de rol van de Nederlandse overheid hierbij. In deze editie doet Joaniek verslag van dit gesprek, terwijl Fridus Steijlen in een gastcolumn zijn licht laat schijnen over nut en noodzaak van zo’n onderzoek.

In de rubriek ‘Gedachtewolk’ staat Adee Bodewes centraal. Het interview, opgetekend door David Berhitu, is een verdieping van het openingsartikel dat de promovendus op verzoek van Marinjo in nummer 3 heeft geschreven naar aanleiding van haar promotieonderzoek over de gezondheid van Molukkers in Nederland. De rubriek ‘8 vragen aan…’ biedt ditmaal een podium aan artiest, muzikant en schrijver Esmay Usmany, één van de powervrouwen en multitalenten, waarmee de Molukse gemeenschap in Nederland gezegend is. Ook de veertienjarige Imane Valk behoort tot deze categorie; in een artikel over haar activiteiten als karateka legt zij uit wat de weg het doel voor haar betekent. In een breder perspectief geldt dit evenzeer voor ‘Wanita Berani’, Indonesische vrouwen die streden tegen het Nederlandse kolonialisme.

Ook dit jaar wordt er in de nasleep van 70 jaar Molukkers in Nederland nog volop herdacht. De bijdrage ‘Met het verleden naar de toekomst’ van Gita Lopulisa, waarin wordt stilgestaan bij de aankomsten, getuigt hiervan.

In de rubriek ‘Molukse ondernemers’ staan de schijnwerpers gericht op de winkel ‘Kashba’ van Ais Loupatty, terwijl de rubriek ‘Terug in de Tijd’ wordt gevuld door Sara de Weerd-Walakutty. Kunstobjecten van Yopi Abraham sieren de middenpagina. Aanvullend wordt de kunstenaar in een interview van Nanneke Wigard uitgebreid geportretteerd.

Zeer de moeite van het lezen waard is het artikel van Anis de Fretes over het ‘generatieframe’ – Bestaat er een Molukse patatgeneratie? – alsook zijn bijdrage over veertig jaar Perkumpulan Ihuresy. Eveneens lezenswaardig zijn de opinies van onze columnisten, een artikel van Jeffrey Pattiwael over Engelse taallessen in Maluku en een bijdrage van Carla Latuny en Jennit Barkey over Ricardo’s Wish: een benefiet voor twee weeshuizen op Ambon.

De redactie van Marinjo wenst u veel leesplezier toe!

Bestel de nieuwe Marinjo nr. 5 hier