Fotoverhalen over gebruik RMS-/Molukse vlag

 

Inzenddatum verlengd t/m 30 april 2021

 

De RMS-/Molukse vlag wordt weer vaker gebruikt in het straatbeeld om statements te maken. Dit blijkt onder andere uit de beelden van de demonstraties ‘Solidair met Maluku’ in verschillende Molukse woonwijken in mei dit jaar. Ook de beeldreportage van de jaarlijkse Pattimura-run in Marinjo nummer 3 – 2020 getuigt hiervan, evenals de zichtbaarheid van de Molukse vierkleur in afbeeldingen in de media rond protestacties in het kader van ‘Black Live Matter’.

 De vier kleuren

Waar staan de vier grote gekleurde vlakken – Blauw, Wit, Groen en Rood -, waaruit de RMS-/Molukse vlag bestaat, voor?

Blauw staat voor de zee met haar rijke opbrengst en loyaliteit van het vaderland. Wit staat voor de stranden, de zuiverheid van de strijd en de vrede. Groen is de kleur van het landschap dat voedsel schenkt. Rood bestrijkt twee derde van de vlag, staat voor de voorouders en oerkleur van het land, en symboliseert het bloed van het volk dat zijn land verdedigt. (Bron: Bung Penonton. De Zuidmolukse Republiek, Buijten & Schipperhein, Amsterdam, 1977, pagina 242.)

Meer in het algemeen geldt een vlag als een representatief symbool voor vaderlandsliefde, cultuur en identiteit. Zo zijn mensen bereid ervoor te sterven of worden ze begraven met een vlag op de kist. In sommige ceremoniën wordt de vlag die de kist bedekt, aan de nabestaanden meegegeven.

In Indonesië is het tonen van de Molukse vierkleur vanwege de politieke betekenis ervan verboden. Daar zijn de autoriteiten bevreesd voor de politieke lading van de RMS-vlag, omdat ze mensen zou kunnen aanzetten tot separatisme. Een voorbeeld hiervan is het hardhandige optreden van de Indonesische autoriteiten tegen RMS-aanhangers op de Molukken die op 25 april dit jaar in het dorp Aboru op het eiland Haruku de Molukse vierkleur hebben gehesen.

Fotoboek

Een vlag wordt over het algemeen met eerbied en respect behandeld; er bestaan rituelen, hoe vlaggen horen te worden gehesen, gestreken of opgeborgen. Welke tradities zijn er bij het gebruik van de RMS-/Molukse vlag, en in welke context wordt ze gebruikt?

MalukuXperience wil in augustus 2021 een fotoboek uitbrengen in het kader van ’70 jaar verblijf van Molukkers in Nederland’ rond het thema ‘Hoe gebruik ik de RMS-/Molukse vlag?’. Voor dit doel is MalukuXperience in samenwerking met Marinjo op zoek naar mensen die hun foto’s en het bijhorende verhaal met anderen willen delen.

Voor deelname en aanlevering van foto’s voor het fotoboek gelden de volgende criteria:

  • Wanneer is de foto gemaakt?
  • Wat is het verhaal achter de foto?
  • Bij welke gelegenheid/in welke context is de foto gemaakt?
  • Tot welke categorie (politiek, patriottisme, cultuur of identiteit) behoort de foto?

Bent u iemand die een bijdrage wil leveren en uw fotoverhaal met anderen wil delen? U kunt uw foto + verhaal mailen naar: marinjomagazine@kpnmail.nl.

Mocht u nog vragen over deelname of over de criteria, waaraan moet worden voldaan, dan kunt u daarvoor ook dit e-mailadres gebruiken.

Sluitingsdatum: 30 april 2021

Robert Hallatu

Charlie Munster