Beste lezers,

Voor u ligt, later dan oorspronkelijk gepland, het zesde en laatste nummer van Marinjo in het kalenderjaar 2020. 2020 gaat de boeken in als een bijzonder en gedenkwaardig jaar. Niet alleen vanwege de coronapandemie die ook impact heeft (gehad) op de diensten en werkzaamheden van MalukuXperience – én van Marinjo als fysieke media-tak daarvan.

Maar ook is 2020 een kroonjaar, waarin zowel 75 jaar bevrijding en vrijheid in Nederland en Indonesië als 70 jaar proclamatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) – als spin-off van het dekolonisatieproces – in het brandpunt van de aandacht stonden.

Het dekolonisatieproces is onderwerp in twee boeken die recent zijn verschenen: ‘Revolusi‘ van de Belgische cultuurhistoricus David van Reybrouck, en ‘De wraak van Diponegoro‘ van de Nederlandse historicus Martin Bossenbroek. Beide boeken vertellen dezelfde geschiedenis, bekeken door de Indonesische bril. David van Reybrouck beschrijft in ‘Revolusi‘ het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van Indonesië als natie, en probeert de betekenis hiervan voor de mondiale geschiedenis te duiden. Martin Bossenbroek beschouwt in de epiloog van ‘De wraak van Diponegoro‘ de excuses van Nederland aan Indonesië niet zozeer als een manier om recht te doen aan de geschiedenis, maar ziet die veeleer als een vorm van koloniaal paternalisme.

Daartegenover staat de petitie van Onderzoeksgroep AURORE, gericht aan de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) van het Meerjarenonderzoek, Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 (MJO). De initiatiefnemer van de petitie, Bauke Geersing, is auteur van het in november 2019 gepubliceerde boek ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (december 1946 – maart 1947) – Mythe en Werkelijkheid’. Veel Molukse militairen waren actief bij die affaire betrokken. ‘Het kan niet zo zijn dat door middel van een politiek gestuurd onderzoek deze geschiedenis wordt bezoedeld. Wij vinden dat de feiten, de betrouwbare bronnen waaruit die blijken en de waarheid centraal dienen te staan’, schrijft Bauke Geersing aan de redactie van Marinjo.

Ook de naderende feestdagen staan nadrukkelijk in het teken van het coronavirus. Door de harde lockdown tijdens de feestdagen betekent dit – om in de kerstsfeer te blijven: Geen ‘komt allen tezamen, maar stille nacht’.

De redactie van Marinjo wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021!

 

BESTEL EEN LOS NUMMER VAN DE NIEUWE MARINJO HIER IN DE WEBSHOP!

Liever een jaarabonnement klik dan hier!