De nieuwe Marinjo magazine nummer 3 van juni 2021 | juli 2021

Hier BESTELLEN

Marinjo nr. 3, juni/juli 2021 vertraagd

Marinjo nr. 3, juni/juli 2021 komt acht weken later dan gepland uit, en wel op donderdag 19 augustus. Dit betekent dat deze editie vanaf 19 augustus bij de abonnees op de deurmat valt en online is te bestellen via de webshop van MalukuXperience (www.shopmx.nl).

Aan de vertraging ligt een mix van privéomstandigheden bij de uitgever ten grondslag, versterkt door de omstandigheid dat Marinjo vooral door vrijwilligers wordt gemaakt. Gevolg van een en ander is dat ook Marinjo nr. 4, augustus/september 2021 later verschijnt dan gepland. Dit staat nu voor over ruim drie weken op de kalender, en staat vooral in he teken van de literaire dag op 25 september aanstaande.

 De redactie vraagt uw begrip voor de verlate verschijning van de komende Marinjo-nummers.

 Wat kunt u in Marinjo nummer 3 – 2021 onder meer verwachten?

Op verzoek van de redactie bespreekt Fridus Steijlen in een kritische recensie de serie en het bijhorende boek ‘De Molukkers. Een vergeten geschiedenis’, waarin de veertien personen die voor de serie zijn geïnterviewd, worden geportretteerd. ‘De documentaireserie is blijven steken in een bekend en eenzijdig verhaal, waardoor er sprake is van een gemiste kans’, luidt zijn eindoordeel.

In zijn bijdrage ‘Hoor de oorspronkelijke Bandanese stem’ behandelt Ron Habiboe een aantal items uit de online tentoonstelling over Banda in het Westfries Museum, waarin de stem weerklinkt van de Bandanezen. Die werden in 1621 praktisch uitgemoord door voormalig Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen. Banda komt ook ter sprake in een review van het onderwijs- en onderzoeksproject over waardeketens van Agrofair in samenwerking met Universitas Pattimura. In dit vervolgartikel gaat Luud Clercx, projectmanager Agrofair, nader in op de betekenis van het Innovatieplatform Nootmuskaat Maluku voor de toekomst van de nootmuskaatsector in Maluku.

Hoezeer sport en muziek verbinden, blijkt uit mooie initiatieven om vanuit Nederland het ontwikkelingsproces in Maluku te ondersteunen. U kunt hierover lezen in het interview van Jeffrey Pattiwael met drummer Karl Kiriwenno over het project ‘NusaLoudness presents Satu Untuk Tiga Batang Air’, alsook in de reportage van Marsha Laijan over de masterclass voetbaltraining, georganiseerd door Stichting Sekolah Sepak Bolah Maluku (SSBB) in samenwerking met Maluku United. Marsha Laijan staat eveneens centraal in de rubriek ‘8 vragen aan…’.

 In de rubriek ‘Gedachtenwolk’ staat Maurice Seleky centraal. ‘Bouwen aan een sterke toekomst voor Molukkers in Nederland, zodat we als gemeenschap ook de Molukken zelf beter hulp kunnen bieden, als dat nodig is’, luidt zijn boodschap.

Voorts is er aandacht voor de ‘Odyssee’ van Etja Haullussy, één van de 37 verstekelingen in 1958, verteld door zijn zoon Paul: een lange, barre reis, waarin hij (Etja) vooral wordt getart en beproefd door de Nederlandse overheid. In het kader van tien jaar Moluks monument en 70 jaar Molukkers in Nederland doet Gita Lopulisa verslag van een bijeenkomst bij Herinneringscentrum Westerbork.

 Verder komt de overname van Toko Buku Maluku van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) door MalukuXperience in een redactioneel stuk aan de orde.

 De redactie van Marinjo wenst u veel leesplezier toe!