Beste lezers,

Op 21 maart van dit jaar 2021 is het 70 jaar geleden dat de eerste groep van de eerste generatie ‘Molukse migranten’ voet op de Nederlandse bodem zette, nadat de ‘Kota Inten’ was afgemeerd aan de Lloydkade in Rotterdam.

Wat heeft 70 jaar verblijf in Nederland de Molukse bevolking alhier gebracht? In het eind vorig jaar uitgebrachte onderzoeksrapport Molukkers in Nederland. De sociaaleconomische positie van Molukse migranten, hun kinderen en kleinkinderen constateert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat de participatie van Molukkers in de Nederlandse samenleving op het gebied van onderwijs en werk stagneert. Op verzoek van Marinjo reflecteert Fridus Steijlen, bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur aan de VU in Amsterdam, op de uitkomsten van het CBS-onderzoek. Dit artikel verschijnt simultaan in Marinjo en op de website van het Moluks Historisch Museum (MHM).

Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar ’70 jaar Molukkers in Nederland’ wordt eind maart het boek ‘Ombak Maluku’ gepubliceerd. In deze als ‘koffietafelboek’ bedoelde uitgave leggen de auteurs, Nanneke Wigard en Jim Worung, de verhalen van de eerste en ‘bung- en usi’-generatie tijdens de overtocht naar en de aankomst in Nederland vast. Naast dit boek zal een educatief spel worden uitgegeven en een mobiele tentoonstelling worden samengesteld.

Ook is er in deze Marinjo aandacht voor de wijze, waarop Molukkers in Nederland 70 jaar na dato het politieke ideaal vorm en inhoud proberen te geven. Samen met Noes Solisa reconstrueert Hein Bloemink, wat 70 jaar ‘RMS-ideaal’ voor Molukkers in Assen betekent. In de rubriek ‘Gedachtenwolk’ blikt David Berhitu terug op de betekenis van de ‘herformulering van de RMS-ideologie’, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gelanceerd door de Molukse beweging Gerakan Pattimura.

Hoe gaan Molukkers in Nederland met de al bijna één jaar durende coronapandemie om? Terwijl bewoners van de Molukse wijk in Moordrecht worden geconfronteerd met een uitbraak van het coronavirus die inmiddels zeven slachtoffers heeft geëist, proberen Geert en Mick bij de (mantel)zorg voor moeder Néné de invloed van corona zoveel mogelijk uit te sluiten. Hoe zij dit in praktijk brengen, valt te lezen in een interview met het RIVM, getiteld ‘Zorgen voor Néné’.

 Tot slot vragen wij uw aandacht voor de publicatie van het Winq-artikel, waarin drie ‘HoMolukkers’ in de schijnwerpers staan. In een interview met Ruben Wissing spreken zij over hun roots en identiteit.

 
De redactie van Marinjo wenst u veel leesplezier toe!

 

 

 

BESTEL EEN LOS NUMMER VAN DE NIEUWE MARINJO HIER IN DE WEBSHOP!

Liever een jaarabonnement klik dan hier!